ISO 45001 auttaa hallitsemaan työterveyteen ja -turvallisuuteen liittyviä riskejä ja vaaroja

Tutustu laadunhallintatyökaluun

Yleistä ISO 45001 -standardista

Työterveyteen ja työturvallisuuteen keskittyvä ISO 45001 -johtamisjärjestelmän standardi julkaistiin maaliskuussa 2018. Se auttaa löytämään ja hallitsemaan riskejä ja vaaroja, jotka voivat vaikuttaa työntekijöiden terveyteen ja sairauspoissaoloihin.

Uusi ISO 45001 -standardi korvaa laajasti käytetyn OHSAS 18001 -standardin, ja siirtymäaikaa on maaliskuuhun 2021 mennessä.

Uudessa standardissa korostuu erityisesti johtajuus, sillä työturvallisuus lähtee johdon sitoutumisesta. Ylin johto on vastuussa paremmasta työhyvinvoinnista ja työtapaturmien vähentämisestä. Iso painoarvo standardissa on myös henkilöstön kuulemisessa ja sitouttamisessa. Johto on siis vastuussa, mutta turvallisuutta edistävä toiminta pyritään saamaan koko organisaation asiaksi.

Standardi korostaa myös kaikkien järjestelmän tuottamien riskien hallintaa. Turvallisuustarkasteluun on otettava myös sidosryhmät, esimeriksi urakoitsijat ja asiakkaat.

Työterveyden ja työturvallisuuden uusi standardi käytännössä tarjoaa organisaatioille viitekehyksen, jossa ne voivat luoda työntekijöille aiempaa terveellisemmät ja turvallisemmat työolosuhteet sekä vähentää työpaikan riskejä. Standardi sitouttaa turvallisuusajatteluun, uusien ideoiden ja työtapojen käyttöön ottamiseen ja kommunikoinnin parantamiseen.

ISO 45001 -standardin hyötyjä ovat myös positiivinen yrityskuva niin laadun kuin kannattavuudenkin näkökulmasta. Tapaturmat ja läheltä piti -tilanteet aiheuttavat paitsi sähläystä myös liiketoiminnan menetyksiä.

ISO 45001 -standardin rakenne on tehty yhdenmukaiseksi vuonna 2015 julkaistujen ISO 14001 -ympäristöstandardin ja ISO 9001 -laatustandardin kanssa. Standardien vaatimukset ovat siis yhteneviä, on sitten kyse laadusta, ympäristöstä tai työturvallisuudesta, mikä vähentää päällekkäisyyttä.

Uuden työturvallisuuden standardin laadintaan on osallistunut asiantuntijoita 70 maasta, myös Suomesta. Työssä on otettu huomioon alan muut kansainväliset standardit kuten OHSAS 18001, Kansainvälisen työjärjestön ILO-OSH 2001 -ohjeet, eri maiden kansalliset standardit sekä ILO:n työturvallisuutta ja -terveyttä koskevat standardit ja sopimukset.

Perusasiat kalvosarjana

Olemme koostaneet ytimekkään kalvosarjan, jossa käydään lyhyesti läpi standardeihin liittyvät ydinasiat. Lataa pdf-muotoinen kalvosarja allaolevasta linkistä.

Lataa kalvosarja (pdf)

Perusasiat videona

Voit myös katsoa perustietopaketin videomuodossa.

Pro Laadunhallinnan esittely

Katso alta Pro Laadunhallinnan yleisesittely videomuodossa tai lataa se pdf-muodossa.

Pro Riskienhallinnan esittely

Pro Laadunhallinnan tueksi olemme kehittäneet riskien arviointiin keskittyvän Pro Riskienhallinta -palvelun. Katso sen esittelyvideo alta tai lataa esittely pdf-muodossa tästä.

Pro Laadunhallinnan logo

Pro Laadunhallinta on nykyaikainen pilvipalvelu, jolla voi hallinnoida monipuolisesti erilaisia laatujärjestelmiä samalla työkalulla

Pyydä henkilökohtainen esittely - ei velvoita mihinkään!

Lisenssityyppi 1–9 henkilöä 10–29 henkilöä 30–49 henkilöä 50–99 henkilöä
Perus 99 € / vuosi (1–9 henkilöä) 199 € / vuosi (10–29 henkilöä) 299 € / vuosi (30–49 henkilöä) 599 € / vuosi (50–99 henkilöä)

Pyydä esittely

Mahdollisuus hallinnoida useita standardeja/järjestelmiä

Palvelumme avulla voitte ylläpitää samalla hinnalla useita eri järjestelmiä tai niiden kombinaatioita.

Tämän hetkinen Pro Laadunhallinnan perusversio tukee seuraavia standardeja:

 • ISO 9001
 • ISO14001
 • ISO 45001
 • ISO/IEC 27001
 • ISO 9001 + ISO 14001

Palveluun on tulossa lähiaikoina myös muita vaihtoehtoja!

Pro Laadunhallinnan perusversion ominaisuuksia

 • Käyttäjätunnusten ja -oikeuksien sekä yksiköiden luonti ja hallinnointi
 • Edellä lueteltujen standardien mukaisten järjestelmien luonti ja ylläpito
 • Palvelun oma opastava versio ISO 9001- sekä ISO 9001 + ISO 14001 -standardeista
 • Materiaali on aina yhdessä paikassa kotimaisella palvelimella – ja ajan tasalla
 • Dokumentaatio on mahdollista tulostaa myös PDF-formaatissa
 • Mahdollisuus hyödyntää muiden Pro-palveluiden valmista materiaalia linkkeinä tai liitteinä
 • Vanhoja käyttökelpoisia dokumentteja (esim. prosessikaaviota) mahdollista ladata liitetiedostoina palvelimelle/järjestelmään
 • Kaikille palveluille yhteinen koulutusrekisteri on reaaliaikaisesti käytössä

Helposti laajennettavissa poikkeamien hallinnointiin ja riskien arviointiin niiden omilla palveluilla.

 

Palvelua toteuttamassa