ISO 45001 auttaa hallitsemaan työterveyteen ja työturvallisuuteen liittyviä riskejä ja vaaroja

UUTTA! Pro Laadunhallinnan laaja versio Tutustu laadunhallintatyökaluun

Yleistä ISO 45001 -standardista

Työterveyteen ja työturvallisuuteen keskittyvä ISO 45001 -johtamisjärjestelmän standardi julkaistiin maaliskuussa 2018. Se auttaa löytämään ja hallitsemaan riskejä ja vaaroja, jotka voivat vaikuttaa työntekijöiden terveyteen ja sairauspoissaoloihin.

Uusi ISO 45001 -standardi korvaa laajasti käytetyn OHSAS 18001 -standardin, ja siirtymäaikaa on maaliskuuhun 2021 mennessä.

Uudessa standardissa korostuu erityisesti johtajuus, sillä työturvallisuus lähtee johdon sitoutumisesta. Ylin johto on vastuussa paremmasta työhyvinvoinnista ja työtapaturmien vähentämisestä. Iso painoarvo standardissa on myös henkilöstön kuulemisessa ja sitouttamisessa. Johto on siis vastuussa, mutta turvallisuutta edistävä toiminta pyritään saamaan koko organisaation asiaksi.

Standardi korostaa myös kaikkien järjestelmän tuottamien riskien hallintaa. Turvallisuustarkasteluun on otettava myös sidosryhmät, esimeriksi urakoitsijat ja asiakkaat.

Työterveyden ja työturvallisuuden uusi standardi käytännössä tarjoaa organisaatioille viitekehyksen, jossa ne voivat luoda työntekijöille aiempaa terveellisemmät ja turvallisemmat työolosuhteet sekä vähentää työpaikan riskejä. Standardi sitouttaa turvallisuusajatteluun, uusien ideoiden ja työtapojen käyttöön ottamiseen ja kommunikoinnin parantamiseen.

ISO 45001 -standardin hyötyjä ovat myös positiivinen yrityskuva niin laadun kuin kannattavuudenkin näkökulmasta. Tapaturmat ja läheltä piti -tilanteet aiheuttavat paitsi sähläystä myös liiketoiminnan menetyksiä.

ISO 45001 -standardin rakenne on tehty yhdenmukaiseksi vuonna 2015 julkaistujen ISO 14001 -ympäristöstandardin ja ISO 9001 -laatustandardin kanssa. Standardien vaatimukset ovat siis yhteneviä, on sitten kyse laadusta, ympäristöstä tai työturvallisuudesta, mikä vähentää päällekkäisyyttä.

Uuden työturvallisuuden standardin laadintaan on osallistunut asiantuntijoita 70 maasta, myös Suomesta. Työssä on otettu huomioon alan muut kansainväliset standardit kuten OHSAS 18001, Kansainvälisen työjärjestön ILO-OSH 2001 -ohjeet, eri maiden kansalliset standardit sekä ILO:n työturvallisuutta ja -terveyttä koskevat standardit ja sopimukset.

 

ISO 45001 vs. OHSAS 18001 – mikä muuttui?

Maaliskuussa 2018 julkaistiin uusi ISO 45001 -standardi. Standardi korvasi aiemman OHSAS 18001 -standardin ja toi samalla työterveys- ja työturvallisuusasiat (TTT-asiat) osaksi ISO-standardiperhettä. OHSAS 18001 -sertifioiduilla organisaatioilla on maaliskuuhun 2021 asti aikaa päivittää sertifikaattinsa uuteen ISO 45001:een.

Päivittäminen ei kuitenkaan onnistu vain vanhaa järjestelmää ylläpitämällä, vaan ISO 45001 toi mukanaan myös muutoksia, jotka yrityksen on huomioitava. Tärkeimmät muutokset ovat:

 1. Johtajuuden merkitys on korostunut. ISO 45001 -standardi korostaa ylimmän johdon vastuuta TTT-järjestelmästä ja sen tuloksista. Ylimmältä johdolta odotetaan myös työturvallisuusasioita korostavan kulttuurin luomista ja vahvistamista.
 2. Toimintaympäristön vaikutus ja sidosryhmien tarpeet ja odotukset pitää ymmärtää. Toimintaympäristöllä tarkoitetaan sekä yrityksen sisäisiä että ulkoisia tekijöitä, joiden vaikutus työterveys- ja työturvallisuusasioihin täytyy arvioida. Toimintaympäristön ymmärtämistä edellytetään myös ISO 9001 – ja ISO 14001 -standardeissa, eli järkevää onkin yhdistää samaan toimintaympäristöanalyysiin myös TTT-näkökohdat. Sidosryhmillä tarkoitetaan myös yrityksen omia työntekijöitä, joiden tarpeet ja odotukset täytyy huomioida TTT-järjestelmässä.
 3. Työntekijät tulee ottaa mukaan järjestelmän toteuttamiseen ja ylläpitoon. ISO 45001 korostaa henkilöstön osallistumista TTT-asioiden arviointiin ja parantamiseen. Käytännössä yrityksen on luotava menetelmät siihen, miten työntekijöitä kuullaan ja miten he pääsevät osallistumaan.
 4. Riskit tulee huomioida entistä laajemmin. Riskien arviointi on ollut keskeistä myös OHSAS 18001 -standardissa, mutta ISO 45001:ssä riskien arviointi menee syvemmälle ja laajemmalle. Esimerkiksi urakoitsijoihin ja ulkoistettuihin toimintoihin liittyvät riskit tulee arvioida. Riskien rinnalla edellytetään myös TTT-asioihin liittyvien mahdollisuuksien arviointia.

Lyhyesti sanottuna ISO 45001 vie työterveys- ja turvallisuusajattelun seuraavalle tasolle eli asioita tulee tarkastella entistä laajemmin. Se sitouttaa sekä johtoa että työntekijöitä työterveys- ja työturvallisuusasioiden kehittämiseen huomioiden myös yrityksen ulkoiset toimijat. ISO 45001 on myös yhtenäinen muiden ISO-sarjan järjestelmästandardien kanssa, kuten ISO 9001:n ja ISO 14001:n kanssa. Esimerkiksi prosessiajattelu on keskeistä kaikissa näissä standardeissa. Standardien yhtenäisyys helpottaa usean eri standardin vaatimukset täyttävän toimintajärjestelmän ylläpitoa.

Haluatko yksityiskohtaisen analyysin, mitä yrityksesi TTT-järjestelmän päivittäminen ISO 45001 -standardin vaatimukset täyttäväksi vaatii? Tai haluatko yrityksellesi räätälöidyn koulutuksen ISO 45001:n vaatimuksista? Ota yhteyttä asiantuntijaamme.

Apua, OHSAS-sertifikaattimme voimassaolo umpeutuu! Haluamme pitää sertifikaatin voimassa, mutta emme tunne ISO 45001:n vaatimuksia!

Ei hätää, Pro Laadunhallinnan avulla saat helposti päivitettyä järjestelmäsi ISO 45001:n vaatimusten mukaiseksi.

Lue asiantuntijamme vinkit, miten homma onnistuu vaivattomasti.

Miten päivitän nykyisen järjestelmän ISO 45001 -vaatimusten mukaiseksi? Asiantuntijan vinkit onnistuneeseen projektiin:

 1. Analysoi nykytila. Tutustu ISO 45001 -standardiin tai Pro Laadunhallinnan työkaluihin ja arvioi, miten kaukana tai lähellä organisaatiosi on tällä hetkellä ISO 45001:n vaatimuksista. Jos työterveys- ja työturvallisuusasiat ovat juurtuneet osaksi organisaatiokulttuuria, saattaa moni ISO 45001:n uusista vaatimuksista olla täyttynyt ihan huomaamatta.

Jos olet epävarma uusista vaatimuksista tai haluat ulkopuolisen näkemyksen järjestelmäsi nykytilasta, ota yhteyttä asiantuntijaamme!

 1. Varmista johdon sitoutuminen projektiin. ISO 45001 edellyttää ylimmän johdon vastuuta TTT-järjestelmästä ja sen tuloksista. Siksi johdon on oltava projektiin sitoutunut ja myös tietoinen sitä koskevista velvoitteista.
 2. Laadi projektisuunnitelma ja toteuta tarvittavat muutokset. Kun tiedät yrityksesi nykytilan ja ISO 45001:n vaatimukset, voit laatia projektisuunnitelman uusien vaatimusten täyttämiseksi. Apuna voit käyttää Pro Laadunhallinnan pohjaa, johon kirjaat kuhunkin osa-alueeseen tarvittavat toimenpiteet ja aikataulutuksen. Projektin edetessä korvaat tekstin valmiilla materiaalilla.
 3. Varmista järjestelmäsi vaatimustenmukaisuus. Tee uusien vaatimusten mukainen sisäinen auditointi – mielellään kaikkiin muuttuneisiin prosesseihin – ennen ulkoista sertifiointiauditointia. Halutessasi voit myös kutsua asiantuntijamme antamaan arvion järjestelmäsi vaatimustenmukaisuudesta.

 


 

ISO 45001 -standardi tutuksi! 

Tilaa asiantuntijaltamme yrityksellesi räätälöity koulutus ISO 45001 -standardista ja sen hyödyistä yrityksellesi.

 • haluatko tietää, kuinka lähellä yrityksesi tämänhetkinen toiminta on jo ISO 45001 -standardin vaatimuksia? Tilaa samalla GAP-analyysi!

https://www.responsia.fi/ota-yhteytta/

 


 

Perusasiat kalvosarjana

Olemme koostaneet ytimekkään kalvosarjan, jossa käydään lyhyesti läpi standardeihin liittyvät ydinasiat. Lataa pdf-muotoinen kalvosarja allaolevasta linkistä.

Lataa kalvosarja (pdf)

Perusasiat videona

Voit myös katsoa perustietopaketin videomuodossa.

Pro Laadunhallinnan esittely

Katso alta Pro Laadunhallinnan yleisesittely videomuodossa tai lataa se pdf-muodossa.

Pro Riskienhallinnan esittely

Pro Laadunhallinnan tueksi olemme kehittäneet riskien arviointiin keskittyvän Pro Riskienhallinta -palvelun. Katso sen esittelyvideo alta tai lataa esittely pdf-muodossa tästä.

Pro Laadunhallinnan logo

Pro Laadunhallinta on nykyaikainen pilvipalvelu, jolla voi hallinnoida monipuolisesti erilaisia laatujärjestelmiä samalla työkalulla

Pyydä henkilökohtainen esittely - ei velvoita mihinkään!

Lisenssityyppi 1–9 henkilöä 10–29 henkilöä 30–49 henkilöä 50–99 henkilöä
Perus 199 € / vuosi (1–9 henkilöä) 299 € / vuosi (10–29 henkilöä) 499 € / vuosi (30–49 henkilöä) 699 € / vuosi (50–99 henkilöä)
Laaja 299 € / vuosi (1–9 henkilöä) 499 € / vuosi (10–29 henkilöä) 699 € / vuosi (30–49 henkilöä) 999 € / vuosi (50–99 henkilöä)

Pyydä esittely

Mahdollisuus hallinnoida useita standardeja/järjestelmiä

Palvelumme avulla voitte ylläpitää samalla hinnalla useita eri järjestelmiä tai niiden kombinaatioita.

Tämän hetkinen Pro Laadunhallinnan perusversio tukee seuraavia standardeja:

 • ISO 9001:2015
 • ISO 14001:2015
 • ISO 45001:2018
 • ISO/IEC 27001:2017
 • ISO 9001:2015 + ISO 14001:2015

Pro Laadunhallinnan perusversion ominaisuuksia

 • Käyttäjätunnusten ja -oikeuksien sekä yksiköiden luonti ja hallinnointi
 • Edellä lueteltujen standardien mukaisten järjestelmien luonti ja ylläpito
 • Palvelun oma opastava versio ISO 9001- sekä ISO 9001 + ISO 14001 -standardeista
 • Materiaali on aina yhdessä paikassa kotimaisella palvelimella – ja ajan tasalla
 • Dokumentaatio on mahdollista tulostaa myös PDF-formaatissa
 • Mahdollisuus hyödyntää muiden Pro-palveluiden valmista materiaalia linkkeinä tai liitteinä
 • Vanhoja käyttökelpoisia dokumentteja (esim. prosessikaaviota) mahdollista ladata liitetiedostoina palvelimelle/järjestelmään
 • Kaikille palveluille yhteinen koulutusrekisteri on reaaliaikaisesti käytössä

Helposti laajennettavissa poikkeamien hallinnointiin ja riskien arviointiin niiden omilla palveluilla.

Laajan version uudet lomakkeet / työkalut:

 • Auditointisuunnitelma
 • Auditointiraportti
 • Johtoryhmän kokouksen pöytäkirja
 • Johtamisen vuosikello
 • Johdon katselmuspöytäkirja
 • Laatupolitiikka
 • Laatutavoite
 • Organisaation strategia
 • Organisaation roolit, vastuut ja valtuudet
 • Organisaatiokaavio
 • Projektisuunnitelma
 • Työohje
 • Toimintaohje
 • Tarjouspyyntö
 • Tarjous
 • Tilaus
 • Tilausvahvistus
 • Työntekijän vaitiolo-/salassapitosopimus / NDA
 • Sähköisen allekirjoittamisen hyväksyminen

Tulemme tekemään jatkossakin uusia lomakkeita asiakaspalautteen pohjalta.

 

Palvelua toteuttamassa